قیمت روز
متوسط قیمت محصولات آرین
ما را دنبال کنید

می تونی هر روز قیمت ها رو اینجا ببینی !

آخرین به روز رسانی 1400.06.11

زعفران

متوسط قیمت معامله شده زعفران در مشهد
زعفران بسته بندی
 • زعفران یک مثقالی نگین (پاکتی) : 59900 تومان
 • زعفران نیم مثقالی نگین (پاکتی) : 29900 تومان
 • زعفران یک گرمی نگین (پاکتی) : 13800 تومان
 • زعفران نیم گرمی نگین (پاکتی) : 8000 تومان

زعفران

متوسط قیمت های معامله شده زعفران در مشهد
زعفران فله
 • نگین سوپر اتویی : 15 تا 17 میلیون
 • نگین سوپر : 14 تا 15 میلیون
 • نگین سوپر : 13 تا 14 میلیون
 • نگین درجه یک : 12 تا 13 میلیون
 • نگین معمولی:11.5 تا 12 میلیون
 • شبه نگین:11 تا 11.5 میلیون
 • پوشال : 10 تا 10.8 میلیون
 • دسته: 7.5 تا 8 میلیون

زرشک

متوسط قیمت زرشک
انواع زرشک
 • زرشک پفکی : 63000 تا 69500 تومان
 • زرشک پفکی عرف بازار: 59000 تا 64000 تومان
 • زرشک پفکی 2: 53000 تا 58500 تومان
 • زرشک زیر تالاری: 490000 تا 56000 تومان
 • زرشک اناری: 43000 تا 50000 تومان

مویز

مویز بی دانه
 • مویز افغان : 97500 تومان
 • مویز ازبک (14-15) : ناموجود
 • مویز پارسالی :85000 تومان

عناب

عناب فله
 • عناب لوکس : ناموجود

توت خشک مشهد

توت خشک
 • توت خشک لوکس : 235000 تومان
 • توت خشک لوکس سورت معمولی : 180000 تومان
 • توت درجه یک سورت شده: 160000 تومان
 • توت درجه یک سورت معمولی: 125000 تومان
 • توت صادراتی سورت شده: 110000 تومان
 • توت صادراتی سورت معمولی: 100000 تومان
 • توت نقلی: 87000 تومان
 • توت معمولی: 75000 تومان
 • توت درجه دو: 60000 تومان

محصولات متفرقه

محصولات متفرقه
 • دارچین سیگاری : 185000 تومان
 • دارچین قلم گلسرخی: 85000 تومان
 • دارچین لوله: 100000 تومان
 • هل درجه یک: 800 تا 850 هزار تومان
 • آلو : ناموجود تا خشک شدن محصولات
 • آلو اسلایس : 125000 تومان
 • شلیل خشک: 125000 هزار تومان
 • هلو خشک اسلایس : 125000 هزار تومان