قیمت روز
متوسط قیمت محصولات آرین
ما را دنبال کنید

می تونی هر روز قیمت ها رو اینجا ببینی !

آخرین به روز رسانی 1400.03.23

زعفران

متوسط قیمت معامله شده زعفران در مشهد
زعفران بسته بندی
 • زعفران یک مثقالی نگین (پاکتی) : 49900 تومان
 • زعفران نیم مثقالی نگین (پاکتی) : 25900 تومان
 • زعفران یک گرمی نگین (پاکتی) : 12900 تومان
 • زعفران نیم گرمی نگین (پاکتی) : 8300 تومان
 • زعفران یک مثقالی سرگل (پاکتی): 46500 تومان
 • زعفران نیم مثقالی سرگل (پاکتی): 24500 تومان
 • زعفران یک گرم سرگل (پاکتی): 11500 تومان
 • زعفران نیم گرم سرگل (پاکتی): 7000 تومان

زعفران

متوسط قیمت های معامله شده زعفران در مشهد
زعفران فله
 • نگین سوپر اتویی : 14 تا 16 میلیون
 • نگین سوپر : 12.5 تا 14 میلیون
 • نگین درجه یک : 12 تا 13 میلیون
 • نگین معمولی: 10 تا 11.5 میلیون
 • شبه نگین: 9.5 تا 10.5 میلیون
 • پوشال : 8 تا 9.4 میلیون
 • دسته: 7.1 تا 7.7 میلیون

زرشک

متوسط قیمت زرشک
انواع زرشک
 • زرشک پفکی : 63000 تا 69500 تومان
 • زرشک پفکی عرف بازار: 59000 تا 64000 تومان
 • زرشک پفکی 2: 53000 تا 58500 تومان
 • زرشک زیر تالاری: 490000 تا 56000 تومان
 • زرشک اناری: 43000 تا 50000 تومان

مویز

مویز بی دانه
 • مویز افغان : 98000 تومان
 • مویز ازبک (14-15) : 115000 تومان
 • مویز درجه دو : 90000

عناب

عناب فله
 • عناب لوکس : ناموجود
 • عناب درجه یک : 45000 تومان
 • عناب معمول بازار : 38000 تومان
 • عناب متوسط : 30000 تومان
 • عناب ریز : 20000 تومان

توت خشک مشهد

توت خشک
 • ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟